1F


 • 点心名店、食品、饮料
 • 时装杂货、装饰品
 • 餐厅/咖啡厅
 • 健康&美
 • 室内装潢/生活杂货
 • 洗手间(男性、女性)
 • 洗手间(女性专用)
 • 洗手间(无障碍)
 • 婴儿席
 • 电梯
 • 自动扶梯
 • Wi-Fi
 • 清凉饮料自动贩卖机
 • Edy充值机
 • ATM
 • OKICA充值机
 • 吸烟处
 • 投币式存物箱
 • 信息
 • 公用电话
 • 自动外部除颤器
 • 咖啡室、便饭
 • 出租车上客点


 • B2F
 • B1F
 • 1F
 • 2F
 • 3F
 • 4F
 • 5F
 • 6F
 • 7F
 • 8F
 • 8F
 • 8F